Tomislav Beronic

Příběhy o Frankopanech, princích a princeznách, jejich statcích a městech, starých hradech a pevnostech, klášterech a kostelech, které postavili, cestách, kterými šli, bitvách, které sváděli, a životech, které prožili šest století, mě neustále povzbuzují k cestování, bádání a spisy, o které se s vámi jako cestovatel a spisovatel chci podělit.