Dinara će postati dvanaesti hrvatski Park prirode

U Hrvatskoj trenutno imamo 11 Parkova prirode i 8 Nacionalnih parkova, a uskoro bi mogli biti bogatiji za još jedan Park prirode.

Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“ na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje.

Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode.

Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode, ističu iz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Fotografiju bolje rezolucije pogledajte OVDJE

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Savjetovanje je otvoreno do 01. lipnja 2020. na portalu e-Savjetovanje. Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“

Dinara je hrvatski najviši vrh – 1831 metar iznad morske razine.

Iako mnogi ne znaju, postoji veliko zanimanje stranaca, koji kao turisti ljeti posjećuju našu obalu, za uspon na Dinaru. Upravo Dinara je naš najviši vrh i jasno je kako privlači penjače i planinare.

Via Dinarica kao vrhunska atrakcija za aktivni turizam

Via Dinarica, je mega-planinarska i pješačka staza, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal za Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru,Srbiju, Kosovo, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. 

Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima i drugim izletnicima koji posjećuju Dinaride kao turisti, ali istodobno i platforma za razvoj i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta za ljude koji u Dinaridima žive. Jedan od temeljnih ciljeva projekta je, uz planinarske aktivnosti, promovirati lokalno gospodarstvo i time turistima približiti domaću hranu, smještaj, različite usluge i slično.

Put Via Dinarica sastoji se od tri osnovna smjera (koridora) – tri usporedne trase.

Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linijaunutrašnje Dinaride. Sve tri linije koridora Via Dinarice protežu se duž dinarskog područja Hrvatske, a djelomično se i dodiruju.

U Hrvatskoj Via Dinarica obilazi šest nacionalnih parkova (Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, Plitvička jezera, Krka, Mljet), četiri parka prirode (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo) i dva stroga prirodna rezervata (Bijele i Samarske stijene te Rožanski i Hajdučki kukovi na Velebitu).

U Hrvatskoj se dinarske planine protežu usporedno s jadranskom obalom, što je dodatni doživljaj za sve avanturiste. Više o Via Dinarici saznajte OVDJE

Naslovna foto: Wikipedia

Izvor: HrTurizam.hr

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.