Ekomuzej Bistra – obnova kulturne baštine i suvremeni koncepti upravljanja baštinom

S ciljem obnove i rekonstrukcije zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj, te njene prenamjene u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar, 15. veljače 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt “Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA”.

Korisnik bespovratnih sredstava, odnosno prijavitelj projekta, je Općina Bistra, a partneri na projektu Udruga Ekomuzej Bistra i Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost projekta je 11.979.148,74 kuna, a ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iznose 10.110.430,40 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2023. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Ekomuzej Bistra – od stare škole do moderno opremljenog kulturno-turističkog centra

Zgrada stare škole u Poljanici Bistranskoj pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara, te je jedna od malobrojnih sačuvanih školskih zgrada iz tog razdoblja na području Zagrebačke županije koja je u velikoj mjeri zadržala prepoznatljiva obilježja, uključujući tlocrtni raspored, konstruktivne elemente, oblikovanje eksterijera, kao i dijelove unutarnje opreme prostora, a osim arhitektonske, ima veliku kulturno-povijesnu vrijednost.

Zbog svojih vrijednosti, zgrada je odabrana za sjedište budućeg komunikacijsko-baštinskog centra bistranskog kraja. Pri planiranju i projektiranju revitalizacije zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj s posebnom su pozornošću razmatrani svi aspekti održivosti: socijalni, ekonomski i ekološki aspekti.

Provedbom projekta, u prizemlju objekta će se uspostaviti turističko-informativni centar sa suvenirnicom, te prostorima komunikacije za posjetitelje. Na prvome katu u prostoru hodnika postavit će se izložba umjetničkih fotografija Bistre te likovna djela bistranskih umjetnika s motivima bistranskog kraja, a ostale četiri prostorije na prvom katu bit će u skladu s izrađenim muzeološkim konceptom implementirana stalna muzejska multimedijalna i interaktivna izložba Bistra 1209.

U potkrovlju zgrade uredit će se uredske prostorije, HUB (radionice, pričaonice) te informacijsko-dokumentacijski odjel u kojem će biti pohranjena dokumentacija te izvori važni za lokalnu povijest. U koncipiranju muzejskog postava primjenjivat će se “zeleni model” u razradi muzeoloških i likovnih elemenata izložbe, a koji se odnosi prije svega na odabir tema i načina na koji se one interpretiraju.

Projekt Ekomuzej Bistra zamišljen je kao integrirani projekt kojemu je svrha da na temelju ekomuzejskih postulata omogući održivo i participativno upravljanje cjelokupnom baštinom bistranskog kraja te da ujedno potakne razvoj kulturnih i turističkih sadržaja na području sjeverozapadnog dijela Zagrebačke županije, duž obronaka Medvednice – od sljemenskog vrha do lijeve obale rijeke Krapine na zapadu.

Sadržaji i aktivnosti u revitaliziranom objektu stare škole organizirat će se s ciljem ispunjavanja kulturnih i društvenih potreba stanovnika općine Bistra te se u Ekomuzeju Bistra neće obavljati gospodarska djelatnost. Korištenjem dijela prostora obnovljenog objekta za namjene koje se odnose na promociju općine Bistra kao turističke destinacije, kao i osnivanjem turističko-informativnog centra, unaprijed će se turistička atraktivnost ovog područja za posjetitelje, naročito iz Grada Zagreba, tek dvadesetak kilometara udaljenog od Bistre. Slijedom navedenoga, rezultat provedbe projekta ogledat će se i u porastu broja posjeta kulturno-turističkom centru Ekomuzej Bistra u 2024. godini.

Zaključno, provedbom projekta Ekomuzej Bistra osigurat će se inovativan, kreativan, integriran i učinkovit “zeleni” model upravljanja baštinskim resursima te će se uspostaviti novo turističko odredište nadomak Zagreba (“vrata Zagorja”), čija će se ponuda temeljiti na stručnoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine, s posebnim naglaskom na tradicijskoj kulturi i lokalnim običajima i proizvodima.

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.