Nacionalni park Krka nastanjuje veliki broj endemičnih, rijetkih i ugroženih životinjskih vrsta

Dok se svijet suočava s velikim izumiranjem vrsta, u Nacionalnom parku “Krka” čuva se raznolikost životinjskih vrsta o kojoj ovisi čovječanstvo. Bez obzira žive li u zraku, vodi, na zemlji ili pod njom, brojne endemične, rijetke i ugrožene životinjske vrste svoj su život vezale uz rijeku Krku.

Važnost Nacionalnog parka Krka

A upravo se Krka svrstava među najvrjednije prirodne cjeline u Hrvatskoj, ali i u Europi. U današnje vrijeme, koje se prema procjenama znanstvenika smatra šestim masovnim izumiranjem u povijesti planeta, važnost životinjskih vrsta za opstojnost cjelokupnog života na zemlji je neupitna.

Jedna od najugroženijih skupina životinja su slatkovodne ribe koje su vrlo osjetljive na sve promjene staništa. Zato je zaštita vrsta, očuvanje staništa i minimaliziranje ljudskog utjecaja najvažniji zadatak. Na taj način očuvat će se bioraznolikost o kojoj, na kraju, ovisi čovječanstvo.

Bioindikatori zdravog i očuvanog okoliša

Kao što svaka zemlja treba poznavati svoju povijest i kulturu, isto tako valja poznavati i bioraznolikost. Upravo su životinje koje obitavaju na određenim staništima bioindikatori zdravog i očuvanog okoliša. U rijeci Krki obitava trideset jedna vrsta riba, među kojima je dvanaest endema. Ujezereni dijelovi toka obiluju vodozemcima, a osobita vrijednost su endemične vrste guštera: mrki ljuskavi gušter i oštroglava gušterica.

Zbog 229 vrsta ptica, Nacionalni park “Krka” svrstava se u ornitološki najvrjednija područja u Europi. U fauni sisavaca Parka iznimno su važni nalazi velikouhog šišmiša, blazijevog potkovnjaka i dugonogog šišmiša. Od rijetkih životinja obalnog dijela Hrvatske, u kanjonskom dijelu toka rijeke može se vidjeti divlja mačka, na livadama oko Visovačkog jezera srna, a rijeke Krka i Čikola jedno su od posljednjih mediteranskih staništa vidre.

Pored zaštite postojećih vrsta i sprječavanja njihova izumiranja koje je nepovratno, na znanstvenicima i istraživačima je veliki zadatak ubrzanog pronalaska novih vrsta i njihova opisa, s obzirom kako je brzina izumiranja veća od brzine kojom se otkrivaju nove vrste.

Upravo je na istraživanju u Nacionalnom parku “Krka” 2013. godine, za novopronađenu vrstu strige primijenjen i “cybertipe” model opisa životinje, o čemu je objavljen i rad u prvom izdanju međunarodnog online časopisa Biodiversity Data Journal.

Jeste li čuli za endeme koji žive u NP “Krka”?

Od podzemnih životinja to su stigobiontni puž, troglobiontni lažištipavac, troglofilni jednakonožni rak, marifugija, čovječja ribica, dalmatinski špiljski konjic; a deset svojti riba endemi su jadranskog slijeva: zlousta, glavatica, sval, drlja, svjetlica, oštrulj, mren, ilirski klen, visovački glavočić i dalmatinska gaovica.
Na popisu ugroženih vrsti u europskim razmjerima nalaze se četiri koje nalazimo u NP “Krka”: veliki potkovnjak, vuk, vidra i divlja mačka.

Naslovna fotografija: Skradinski buk – Nacionalni park Krka

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.