Nacionalni park Krka izašao i s drugim dokumentarnim filmom u nizu, ovoga puta tema su ribe

Autor

Kategorije

- Oglas -
- Oglas -

Nacionalni park Krka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, početkom ovog mjeseca započeo je ciklus dokumentarnih flmova Divlji svijet Nacionalnog parka „Krka“. Cilj je kratkim filmovima upoznati širu javnost s raznolikošću životinjskog svijeta NP Krka. U prvom dijelu ciklusa edukativno-dokumentarnog serijala, u režiji Mégane Chêne i Floriana Launettea i produkciji Dinaric Hub Production, predstavljeni su kukci.

Na nastavak ciklusa nismo morali dugo čekati. U drugom dijelu, iz Nacionalnog parka Krka pozivaju nas ponovno pod vodu, iskonsko počelo, gdje nas i ovaj put vodi kamera u režiji Mégane Chêne i Floriana Launettea da upoznamo – ribe, koje su najbrojnija skupina kralježnjaka.

Endemične i rijetke slatkovodne ribe, koje su rezultat geološke prošlosti rijeke, uvrštavaju Krku, u ihtiološkom pogledu, u prirodni spomenik najveće nacionalne i međunarodne vrijednosti. U rijeci Krki živi trideset jedna vrsta riba, što je 20,7 % ukupnog broja riba zabilježenih u Hrvatskoj. Od ukupnog broja riba zabilježenih u rijeci Krki 12 (40 %) su endemi. Devet riba su endemi jadranskog slijeva, a tri su endemi (stenoendemi) rijeke Krke: visovačka pastrva, zlousta i visovački glavočić. Po definiciji, stenoendem je endem vrlo ograničenog areala. Stenoendemi su usko lokalizirani na manja područja, pojedine planine, kanjone, otočne skupine i dr. i zato je njihova zaštita od iznimne važnosti.

Dolaskom u Nacionalni park „Krka“ većina posjetitelja ulazi u potpuno drugačiji svijet od svakodnevnog. Gledajući rijeku, pažnju će im odmah privući brojnost riba koje mogu promatrati šetajući stazama. U toku rijeke Krke, uzvodno od Roškog slapa, voda  je hladnija i brža te u njoj prevladavaju pastrve, dok nizvodno, u vodama jezerskog tipa prevladavaju šaranke.

Danas su ribe ugrožene promjenom staništa (regulacija vodotoka, gradnja brana i hidroelektrana) i organskim onečišćenjem. Važni su bioindikatori okoliša pa je brojnost svojti riba u NP „Krka“ pokazatelj očuvanosti kvalitete vode rijeke Krke.

Izvor i foto: Nacionalni park Krka

- Oglas -

Autor

Kategorije