De Plitvicemeren staan ​​al 44 jaar op de UNESCO-lijst

Het Nationaal Park Plitvicemeren markeert vandaag het 44e jaar sinds zijn registratie UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit belangrijke moment gebeurde 26 oktober 1979. Bij die gelegenheid heeft het Werelderfgoedcomité (Werelderfgoedcomité - WHC) heeft het Nationaal Park Plitvicemeren genomineerd om dit gebied op de Werelderfgoedlijst te plaatsen dan het enige natuurlijke erfgoed.

Nationaal park Plitvicemeren
Foto: Nationaal park Plitvicemeren

Het is veelbetekenend om op te merken dat deze opname van het Nationaal Park op de Lijst enkele jaren na de goedkeuring ervan plaatsvond Verdrag betreffende de bescherming van het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld (1972), en slechts een jaar na de eerste inschrijving op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoed. Namelijk, het Yellowstone National Park en de Galápagos-eilanden werden in die tijd ingeschreven als natuurlijk erfgoed. Al in 1976 was het verdrag door 24 landen geratificeerd, terwijl dat aantal in 2017 193 ondertekenende landen bereikte.

Een van de belangrijkere overwegingen en gronden voor de aanneming van het verdrag was de bewering hoe de verslechtering of verdwijning van enig deel van het culturele of natuurlijke erfgoed een schadelijke verarming vormt van het erfgoed van alle naties van de wereld. UNESCO Werelderfgoed bestaat uit Wereld Cultureel Erfgoed i Wereld natuurlijk erfgoed.

Wat is de Werelderfgoedlijst?

Gebieden die op de Werelderfgoedlijst staan, moeten afkomstig zijn uit unieke universele waarden (Uitstekende universele waarde). Dit betekent dat elk gebied deze waarde met een minimum moet rechtvaardigen een van de in totaal 10 criteria. Tot 2004 waren de criteria onderverdeeld in zes culturele en vier natuurlijke criteria. Na de herziening van de Operationele Richtlijnen voor de Implementatie van de Werelderfgoedconventie zijn alle tien criteria gecombineerd. Elk criterium heeft zijn eigen beschrijving en de hedendaagse gebieden moeten aan ten minste één van de bovenstaande criteria voldoen, hoewel ze vaak meer omvatten.

Nationaal park Plitvicemeren
Foto: Nationaal park Plitvicemeren

Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur - UNESCO) een voorstel ontvangen om het Nationaal Park Plitvicemeren voor te dragen op de Werelderfgoedlijst in april 1979.

De beschrijving van het gebied, historische kenmerken, geologische kenmerken en het belangrijkste deel van het document, de verklaring voor opname op de Werelderfgoedlijst, is namens het Nationaal Park Plitvicemeren samengesteld door Aleksandar Brnek-Kostić in samenwerking met ingenieur Stahan van het Republic Institute for Nature Protection in Zagreb. Door de travertijnbarrières te beschrijven die de riviervallei blokkeren, de biologische en ecologische omstandigheden die nodig zijn voor de groei van travertijnbarrières, voegen de auteurs ook goed bewaarde bossen en een rijkdom aan fauna toe aan de beschrijving van de eigenaardigheden.

Foto: Nationaal park Plitvicemeren

Het nominatievoorstel ging vergezeld van verschillende geologische, pedologische, fotocenologische kaarten, het longitudinale profiel van het meer en fotodocumentatie. Zoals vandaag de dag nog steeds gebruikelijk is bij het herzien van voorstellen voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst, wordt het advies over het voorstel ingediend Internationale Unie voor het behoud van de natuur (Internationale Unie voor het behoud van de natuur - IUCN).

Plitvicemeren opgenomen in de UNESCO-lijst

Geconcludeerd werd dat het Nationaal Park Plitvicemeren vooral omdat "ongestoorde vorming van tufsteen" die het landschapskarakter en het hydrologische systeem bepalen. Dit proces is volledig in overeenstemming met het criterium met betrekking tot het continue proces van ontwikkeling van planten- en dierengemeenschappen, landvormen en zee- en zoetwaterlichamen. Als secundaire redenen voor opname benadrukt de IUCN een criterium dat interacties tussen de mens en zijn natuurlijke landschap omvat en als uitzonderlijke combinaties van natuurlijke en culturele elementen.

Handvest van inschrijving van het Nationaal Park Plitvicemeren op de Werelderfgoedlijst

In het nieuwe beheersplan werd vastgesteld dat de interactie van water, lucht, geologisch substraat en organismen, en dankzij speciale fysisch-chemische en biologische omstandigheden, de vorming van tufsteen mogelijk maakte, waardoor een aantal meren, barrières en watervallen ontstonden door afdammen van waterlopen. Het geheel van deze processen en hun unieke ecologie en de uitzonderlijke schoonheid van het gebied vormen samen unieke universele waarde.  

De visie van dit grootste en oudste nationale park, impliceert een toekomst waarin het nationale park nog steeds is UNESCO werelderfgoed. Dit omvat zeker het behoud van een unieke universele waarde en de criteria die worden gebruikt om deze te beschrijven. Momenteel, en in de komende jaren, is het noodzakelijk om het belang van de Plitvicemeren te begrijpen, niet alleen als natuurlijk erfgoed van uitzonderlijk belang voor Kroatië, maar als erfgoed dat belangrijk is voor de hele wereld.

De plaquette is in 2006 geplaatst

De in 2006 geplaatste plaquette getuigt van de aanwijzing van de Plitvicemeren als UNESCO-werelderfgoed. Het herinnert veel bezoekers er ook aan hoe belangrijk het gebied dat ze bezoeken is, waar ze fascinerende taferelen van water, watervallen, meren en bossen zullen tegenkomen.

Bron: 70 VERHALEN GEDURENDE 70 JAAR NATIONAAL PARK PLITVICE MEREN

LAATSTE RELEASES

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Een wekelijkse dosis van de beste reisverhalen. De nieuwsbrief geeft u inzicht in de belangrijkste evenementen en onderwerpen waarover op het turistickeprice.hr-portaal is geschreven

Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt voor de site turistickeprice.hr en zal niet worden doorgestuurd naar derden.