Warunki użytkowania

Witamy na portalu należącym do Obrt Jukić, branży reklamowo-usługowej. Obrt Jukić umożliwia korzystanie z usług i treści swoich portali, co reguluje niniejszy Regulamin. Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich treści i usług w domenach i subdomenach, których właścicielem, współwłaścicielem lub partnerem jest Obrta Jukić (dalej Usługi i Portale).

Korzystając z Usług i Portalu uznaje się, że użytkownicy zawsze zapoznali się z niniejszym Regulaminem, w pełni go rozumieją i akceptują, w tym postanowienia dotyczące plików cookies.

Obowiązki użytkowników podczas korzystania z Usług i Portalu

Obrt Jukić nie kontroluje treści wymienianych przez odwiedzających i nie może zagwarantować dokładności, pochodzenia ani jakości takich treści.

Obrt Jukić w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub niemajątkowe lub szkody spowodowane korzystaniem z portalu i usług.

W celu zapewnienia swobodnego i niezakłóconego korzystania z portalu i usług procedury te są niedopuszczalne i surowo zabronione:

  • publikowanie, wysyłanie i wymiana treści naruszających obowiązujące chorwackie i / lub międzynarodowe prawa, treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby, rasistowskich lub szowinistycznych oraz szkodliwych w jakikolwiek inny sposób,
  • publikowanie, wysyłanie, wymiana i przekazywanie informacji, o których gość wie lub zakłada, że ​​są fałszywe i których wykorzystanie mogłoby zaszkodzić innym użytkownikom,
  • fałszywe oświadczenie, czyli reprezentacja w imieniu innej osoby prawnej lub fizycznej,
  • manipulowanie identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści publikowanych lub przesyłanych za pośrednictwem Usług,
  • publikowanie, wysyłanie i wymiana treści chronionych prawem autorskim,
  • zamieszczanie, wysyłanie i wymiana niezamówionych treści bez ich zgody lub prośby, takich jak materiały promocyjne, wiadomości reklamowe, „spam”, łańcuszki, materiały promocyjne i reklamowe zawierające nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd zarzuty lub twierdzenia,
  • świadome zamieszczanie, wysyłanie i wymiana treści zawierających wirusy lub podobne pliki komputerowe lub programy zaprojektowane w celu zniszczenia lub ograniczenia działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego i / lub sprzętu i sprzętu telekomunikacyjnego,
  • zbieranie, przechowywanie i publikowanie danych osobowych innych użytkowników.
  • Obrt Jukić zastrzega sobie prawo, na podstawie własnej oceny i bez wcześniejszego powiadomienia, do usunięcia treści, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z niniejszym Regulaminem.

Obrt Jukić zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku nieuprawnionego użycia lub naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik akceptuje i zgadza się, że Usługi i Portale będą zawierać reklamy, różne powiadomienia, wiadomości administratora i podobne wiadomości.

Prawo autorskie

Treści w portalach i usługach są chronione prawem autorskim. Zmiana, wypożyczanie, sprzedaż lub rozpowszechnianie takich treści jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Jukić Craft lub właściciela treści.

Jeżeli użytkownik uważa, że ​​doszło do naruszenia praw autorskich na portalu, jest zobowiązany do poinformowania Obrt Jukić na adres: mirjam@turistickeprice.hr

Rejestracja użytkowników i odwiedzających portal

Rejestrując się w Usługach, użytkownik otrzymuje informację o koncie użytkownika - nazwę użytkownika i hasło.

Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania danych na koncie użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z jego konta.

Po zakończeniu rejestracji użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności spowodowane korzystaniem z Usług.

Craft Jukić nie ma dostępu do haseł użytkowników, tajnych pytań i odpowiedzi. W celu identyfikacji podczas udzielania pomocy użytkownikom Obrt Jukić może zażądać podania adresu e-mail użytkownika.

Ochrona prywatności i poufność danych

Obrt Jukić szanuje prywatność swoich użytkowników i odwiedzających Portal. Wszystkie dane z procesu rejestracji i inne dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.

Obrt Jukić w żadnym wypadku nie udostępni ich osobom trzecim, poza przypadkami, gdy obowiązek taki regulują przepisy prawa.

Celowo bolUżywamy plików cookies, aby Portale i Usługi działały poprawnie i posiadały wszystkie funkcjonalności.

Plik cookie to informacje przechowywane na Twoim komputerze przez odwiedzaną witrynę internetową. Ustawienia plików cookie można kontrolować i konfigurować w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z Portalu i Usług, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Linki do innych stron internetowych

Niektóre linki w portalach i usługach prowadzą do stron internetowych i usług, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Jukić Craft. Obrt Jukić nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Reklamy w portalach

Szczegółowe zasady, warunki i sposoby reklamy w Portali i Usługach znajdują się na stronie marketingowej Obrt Jukić

Zawartość portalu

Poglądy wyrażane w felietonach autora, blogach i komentarzach nie odzwierciedlają opinii redakcji portalu, czyli Jukić Crafts, ale są osobistymi poglądami autorów poszczególnych felietonów, blogów i komentarzy.

Obrt Jukić nie jest właścicielem treści publikowanych lub wymienianych przez odwiedzających w Serwisach i Serwisach, które są jego własnością. Obrt Jukić zastrzega sobie prawo do wykorzystania części tych treści w celach promocyjnych Usług, w ramach których publikowane są treści.

Treści dostępne publicznie to wszystkie treści dostępne dla wszystkich odwiedzających Portal i Usługi.

Wszelkie materiały inicjowane przez siebie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty i inne podobne materiały lub prace innych autorów (dalej: Materiały) mogą, raz lub więcej, bez ograniczeń czasowych, ale nie muszą, być publikowane w Portali i Usługach. Rzemiosło Jukić. Nadawcy Materiałów akceptują, że za przesłane Materiały nie zostaną uiszczone żadne opłaty. Wszystkie osoby, które przesyłają Materiał z własnej inicjatywy, gwarantują z pełną odpowiedzialnością karną i materialną, że stanowi on ich wyłączną własność i że rości sobie do niego prawa autorskie. Craft Jukić szanuje własność intelektualną i prawa autorskie innych osób i na tej podstawie zwraca się o to samo do wszystkich, z którymi zawiera jakiekolwiek stosunki dotyczące Materiałów, które są chronione pozytywnymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony praw autorskich i własności intelektualnej oraz samodzielnie inicjowane przesłanie Materiałów wyraża zgodę na powyższe poglądy z zachowaniem pełnej odpowiedzialności materialnej i karnej.

Zmiany w zawartości Portalu i Usług

Obrt Jukić zastrzega sobie prawo do zmiany, anulowania (tymczasowego i stałego) wszelkich treści w Portali i Usługach bez wcześniejszego powiadomienia. Obrt Jukić nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi zmianami.

Zniesienie i zakaz korzystania z Usług i Portalu

Obrt Jukić zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub odmówienia możliwości korzystania z konta użytkownika i / lub jednej lub więcej usług, w których jesteś zarejestrowany, bez wcześniejszego powiadomienia i wyjaśnień.

Obrt Jukić nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zamknięciem konta użytkownika.

Zmiany w warunkach użytkowania

Obrt Jukić zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z takich zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisach lub Serwisach Rzemiosła Jukić.