Blanka Kufner

Wielki miłośnik przyrody, szczególnie zainteresowany ekologią i zrównoważoną turystyką, ale także wieloma innymi tematami. Współpracownik Hiny i portalu Agroklub, gdzie w miarę możliwości zajmuję się tematami z agroturystyki. Czas na repozycjonowanie turystyki chorwackiej, postarajmy się, aby stało się to jak najszybciej. I właśnie dlatego tu jestem - by wnosić piękne historie, które przyciągną nowych turystów.