I w tym roku po raz 13. wybrano najlepsze pamiątki „Prezent z Krku”.

Pamiątki z etykietą „Prezent z Krk” od wielu lat przyciągają uwagę odwiedzających wyspę Krk, ale nie tylko. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Wspólnota Turystyczna Miasta Krk wybiera w swoim konkursie najlepsze pomysły dużej liczby autorów i producentów, czyli osób prawnych i fizycznych z całej Chorwacji.

pamiątki prezent od Krk
Prezent pamiątkowy z Krk 2024, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Rada Turystyczna Miasta Krk już ogłosiła XI konkurs na zastosowanie rozwiązań pamiątkowych. Jeżeli spełnią propozycje przetargu, a następnie kryteria Komisji Ekspertów, zostaną oznaczone pieczątką „Prezent od Krku”. Każdy autor lub producent może ubiegać się o maksymalnie trzy rozwiązania, a wybrane pamiątki otrzymają Certyfikat Autentyczności.

Pamiątka powinna być odzwierciedleniem ciągłości dziedzictwa artystycznego, kulturowego, kulturowo-historycznego lub kulturowego miasta i wyspy Krk lub przedstawiać jego dziedzictwo materialne, niematerialne lub przyrodnicze.

Zarejestrowanymi pamiątkami mogą być dzieła sztuki i przedmioty sztuki, wyroby rzemieślnicze i gastronomiczne, odzież i przedmioty użytkowe, a także materiały graficzne i multimedialne (zdjęcia i materiały wideo). Jeśli chodzi o dzieła sztuki, obiekty artystyczne oraz sztukę i rzemiosło, ważne jest, aby rozwiązania będą wysokiej jakości wykonane z materiałów przyjaznych środowisku tj. charakterystycznych dla klimatu wyspiarskiego.

pamiątki prezent od Krk
Prezent od Krk 2024, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Pamiątki należy dostarczyć w naturze, w razie potrzeby w odpowiednim opakowaniu. Obowiązkowe jest dołączenie do nich wypełnionego dokumentu Formularz zgłoszeniowy będący integralną częścią konkursu.

Autentyczność, innowacyjność, wyobraźnia, jakość wykonania, oryginalna prezentacja - opakowanie, wysokie standardy estetyczne, poszanowanie zasad ochrony środowiska i integralność w osiągniętej rozpoznawalności miasta i wyspy Krk to tylko niektóre z kryteriów oceny pamiątek. Terminowo otrzymane decyzje zostaną ocenione przez wieloosobową Komisję Ekspertów powołaną przez Radę Turystyczną Miasta Krk.

W tegorocznym konkursie, poza wcześniej wymienionymi kryteriami, pierwszeństwo będą pamiątki, które w różny sposób interpretują wartości kulturowe, kulturalne i turystyczne wyspy, a zwłaszcza miasta Krk, biorąc pod uwagę ich dziedzictwo historyczne, bogactwo dziedzictwa architektonicznego, rzeźbiarskiego, malarskiego i archeologicznego oraz wyjątkowość i wartość ich środowiska naturalnego i zasobów.

Pamiątki „Prezent z Krku” – nacisk na Lovrečevę

Kierując się tymi ostatnimi wyróżnionymi kategoriami, zwłaszcza dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz elementami, z których utkana jest tożsamość kulturowa miasta, nacisk kładzie się pod hasłem W wigilię 500 Lovrečevi – tylko twórczo, stawia na podejmowanie twórczych wyzwań inspirowanych wielowiekową tradycją jarmarków, opierających się na wymianie doświadczeń i dóbr oraz spotykaniu i przenikaniu kultur.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Borut Brozović, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Jarmark Krk lub Lovrečevo, którego program trwa od lat od 8 do 10 sierpnia, można słusznie uznać za najstarszą imprezę miejską. Świadczy o tym fakt, że ten wielki jarmark, najprawdopodobniej pochodzenia średniowiecznego, został ponownie zatwierdzony w 1524 roku i zorganizowany w mieście Krk z okazji święta św. Lovre, 10 sierpnia i dwa kolejne dni. Został on zatwierdzony przez dostawcę Grimaniego i kamerlenga (szambelana) Morosina.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Igor Gržetić, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

W tym czasie, po odejściu ostatniego Frankopana w 1480 roku, wyspa Krk znalazła się pod panowaniem Republiki Weneckiej, a zarządzał nią dostawca – najwyższy administrator, egzekwujący prawo. Dzięki jarmarkowi miejskiemu do Krku przybyło wielu ludzi z całej wyspy, ale także z innych części kraju, którzy handlowali artykułami spożywczymi, bydłem, wełną, suknem, narzędziami pracy, naczyniami miedzianymi, beczkami, przedmiotami rękodzielniczymi, a także jako drogie, wykonane ze złota i srebra, ze specjalnym reżimem, który umożliwiał korzystniejszy handel. Stoiska sprzedawców rozmieszczone były wzdłuż ul. Lovre, co nadało tej części miasta kolorowy wygląd. Łąka ta rozciągała się wzdłuż Wielkiej Bramy Miejskiej, nad łukiem miejskim i właśnie ze względu na odbywający się jarmark odegrała znaczącą rolę w życiu miasta. Jako ciekawostkę wspomnijmy jeszcze, jak w 1534 roku dostawca Sagredo nakazał, aby w czasie trwania jarmarku odbywała się także rycerska gra w alkę z końmi, a nagrodą dla zwycięzcy był kawałek jedwabnej tkaniny o wartości pięciu dukaty.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Borut Brozović, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Trzydniowe targi na przestrzeni lat rozwijały się coraz bardziej, wyrastając na jedno z głównych wydarzeń społecznych. W święto św. W Lovre koncentrowały się także inne manifestacje, a jedna szczególnie znacząca, związana ze starożytnym kościołem św. Św. Wawrzyńca wybudowanego poza murami miasta (w pozycji na zachód od miasta), odbywała się także uroczysta poranna procesja, w której uczczono relikwie różnych świętych i która zgromadziła nie tylko dużą liczbę wiernych, ale także całe duchowieństwo wyspy. Procesja obeszła całe miasto i została zniesiona w XIX wieku, kiedy wzniesiono kościół św. Miłość. Na jednej z najbardziej malowniczych scen współczesnej wersji Lovrečevy – Trg Kamplin – nadal można zobaczyć kolumny dawnego kościoła poświęconego Lovre, a dokładniej parę, z tym, że jedna z kolumn została rozbita na dwie części i druga na trzy części, ale obie mają wygrawerowany znak: kryzys.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Borut Brozović, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

W związku z powyższym inspiracji można szukać w konkretnej przeszłości targów w sensie rewitalizacji, czyli artystycznej reinterpretacji produktów będących niegdyś przedmiotem handlu, czy też w różnych segmentach współczesnej wersji największej imprezy targowej na wyspie, począwszy od różnorodna oferta lokalnych producentów i twórców, poprzez sztukę i rzemiosło, aż po archeologię eksperymentalną z twierdzą w średniowiecznym i renesansowym Krku. Oprócz tego historia rodziny Frankopanów, dziedzictwo weneckie, liczne zwyczaje ludowe, konkretne miejsca historyczne i ich historie, czy hagiografia (biografia) i ikonografia św. Lovre, stanowią jedynie niewielki zestaw inspirujących tematów, które mogą motywować do tworzenia i zachęcać do twórczej ekspresji.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Borut Brozović, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Konkurs trwa do 15 marca

Biorąc pod uwagę kompletność zgłoszonych rozwiązań, Komisja Ekspertów podejmie decyzję o wyborze pamiątek, które nabędą prawo do noszenia pieczęci Dar z Krk. Wszystkie wybrane pamiątki zostaną zaprezentowane za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanej platformy internetowe. Oprócz zdjęć będą tam dostępne podstawowe informacje o każdej pamiątki, w tym imię i nazwisko, informacje o autorze lub producencie oraz kontakt. Wszystkie wybrane pamiątki zostaną również zaprezentowane na tradycyjnej, retrospektywnej wystawie MI.24, która organizowana jest jesienią w Galerii Decumanus na Krku.

Propozycje pamiątek z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym są wymagane nie później niż 15 marca 2024 osobiście lub pocztą, dostarczyć na poniższy adres:

Organizacja Turystyczna Krk
Vela Placa 1/1
51500 koron
ze wskazaniem: na XI konkurs na zastosowanie rozwiązań pamiątkowych.

lovrečevo, tz krk
Zdjęcie: Borut Brozović, źródło: Wspólnota Turystyczna Miasta Krk

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Tablice turystyczne miasta Krk i miasta Krk.

Zdjęcia: Organizacja Turystyczna Krk

OSTATNIE WYDANIA

Zapisz się do naszego newslettera

Tygodniowa dawka najlepszych relacji z podróży. Newsletter daje wgląd w najważniejsze wydarzenia i tematy, o których pisano na portalu turistkeprice.hr

Twój adres e-mail będzie bezpiecznie przechowywany i używany wyłącznie do celów witryny turistickeprice.hr i nie będzie przekazywany osobom trzecim.