Prvi hrvatski grad na „Ruti Feničana“

spot_img

Grad Poreč-Parenzo prvi je hrvatski grad koji je dobio zeleno svjetlo za pristupanje europskom međunarodnom udruženju „Ruta Feničana“ . Kako navodi portal poreština.info Poreč će zbog ove činjenice sudjelovati u kreiranju niza strategija i projekata za unapređenje turizma i vrednovanje kulturne baštine preko projekata prekogranične suradnje. Inače, Svjetska turistička organizacija (UNWTO) pokrenula je 2016. osnovnu radnu skupinu Rute Feničana po uzoru na poznati Put svile.

Ruta Feničana zapravo je pravac u kulturi Vijeća Europe od 2003. godine koji promiče mediteransku kulturu i interkulturalni dijalog u mediteranskim regijama i 11 zemalja od čega 8 europskih i 3 neeuropske kroz njihovu povijesnu, materijalnu i nematerijalnu baštinu, te krajolik i ambijent. Ruta promovira održive, odgovorne, kreativne, kulturne i turističke aktivnosti u zajednici i što je vrlo važno i jačanje lokalnog identiteta.

Ruta Feničana odnosi se na povezanost glavnih nautičkih ruta koje su Feničani od dvanaestog stoljeća prije Krista koristili kao važne puteve za trgovačku i kulturnu komunikaciju na Mediteranu. Kroz ove rute Feničani, koji su bili poznati mornari i trgovci, postali su moćna civilizacija. Ferničani su jačali kroz širenje prema Zapadu, radeći na intenzivnoj razmjeni svojih proizvoda, ljudi i ideja te doprinoseći stvaranju mediteranske kulturne zajednice.

Poznato je kako su i druge velike mediteranske civilizacije Grci, Rimljani, Etruščani, Iberijci i mnogi drugi koristili ove putove te su putovi postali sastavni i važni dio mediteranske kulture.

Danas, Ruta Feničana predstavlja put interkulturalnog dijaloga i prolazi mnogim zemljama Sredozemlja, Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, jačajući na taj način povijesne veze nastale zahvaljujući drevnim civilizacijama, a Feničani su kulturni model koji ima za cilj promicanje mediteranske kulture i jačanje veza mediteranskih zemalja koje imaju istu povijest.

Ruta se zapravo temelji na povijesnim, društvenim i kulturnim vezama koje su Feničani uspostavili tim morskim putovima, na svojim iskrcajnim mjestima i posjedima utemeljenim na mediteranskim obalama. Ruta ima za cilj unaprijediti kulturnu, prirodnu i krajobraznu baštinu ovih mjesta suradnjom gradova, poslovnih subjekata, volontera, ali i institucija koje žele dati svoj doprinos u traženju novog odnosa između čovjeka i kulturne baštine, kao novi pedagoški i turistički modeli za potrebe današnje kulturne razmjene i na Poreču je sada da iskoristi ovu rutu.

Foto naslovna: Pixabay.com

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.