Marinko Brkić

Publicista a špecialista na cestovný ruch, vedec v tematickej oblasti destinačného manažmentu a marketingu, akademický podnikateľ s množstvom realizovaných, ale o to viac iniciovaných koncepčných projektov v cestovnom ruchu a trvalo udržateľnom rozvoji ... (čaká na lepšie dni ..) Aktuálny projekt ACADEMIC TURISTICKÝ GASTRO KLUB (CLUSTER) SV JURE a sociálne podnikanie prostredníctvom aktivít Združenia chorvátskych veteránov DR DALMATIAN STONE