Matilda Kežić

Moje meno je Matilda a pochádzam z Opuzenu, malého mesta, ktoré sa nachádza v srdci údolia Neretvy na juhu Chorvátska. Bývam v Splite, mám 39 rokov a pochádzam z rodiny usilovných farmárov.