Tomislav Beronic

Príbehy o Frankopanoch, princoch a princeznách, ich panstvách a mestách, starých hradoch a pevnostiach, kláštoroch a kostoloch, ktoré postavili, cestách, ktorými kráčali, bitkách, ktoré viedli a životoch, ktoré žili šesť storočí, ma neustále povzbudzujú k cestovaniu, bádaniu a spisy, o ktoré sa chcem s vami podeliť ako cestovateľ a spisovateľ.