DEDIČSTVO FRANKOPANU - Zvuková kniha Grobnički mlin

Aby deti počas pobytu doma mohli naďalej spoznávať dedičstvo rodiny Frankopanových, bola zaznamenaná zvuková kniha. Náhrobný mlyn.

Toto je druhá z ôsmich obrázkových kníh vytvorených v rámci projektu Cesty Frankopanov, ktorá získala svoj vlastný soundtrack. Prvý, ktorý dostal hlas, hudbu a sprievodný zvukový obraz, bola obrázková kniha Tvrdohlavá palička.

Podpisuje texty obrázkových kníh Velid Đekića ilustrácie Margareta Peršićová. Vytvoril špeciálnu hudbu inšpirovanú Frankopanmi Elvis Stanic, a príbehy číta člen tvorivého tímu projektu Frankopan Roads Rajna Miloš. Zvukové a obrazové záznamy upravil a upravil talentovaný dvanásťročný mladík Luka Zulian.

Foto:

Obrázkové knihy vychádzajú z umiestnenia tlmočníckych centier o Frankopanoch v Prímorsko-gorskokotarskej župe. Ide o Krk, Bribir, Bakar, Kraljevica, Grobnik, Trsat, Čabar a Brod na Kupi.

Tlmočnícke centrá sú súčasťou kultúrno-turistickej trasy Cesty Frankopanov ktorý zahŕňa 17 hradov a tri sakrálne stavby v oblasti od Krku cez Vinodol až po Gorski kotar. Jedná sa o hrady a sakrálne stavby, ktoré vlastnili alebo boli spojené s Frankopanmi, šľachtickou rodinou, ktorá poznačila viac ako päť a pol storočia chorvátskych dejín.

Prímorsko-gorskokotarská župa iniciovala v roku 2005 obnovu, konzerváciu, ochranu a udržateľné využívanie frankopanského hmotného a nehmotného dedičstva. Od roku 2017 je časť aktivít na valorizácii hradu financovaná z fondov EÚ prostredníctvom projektu Frankopanské cesty. Hodnota projektu je 61 miliónov HRK, z čoho 47,3 milióna HRK bolo financovaných z grantov štrukturálnych fondov Európskej únie.

POSLEDNÉ VYDANIA

Prihláste sa na odber nášho newslettra

Týždenná dávka najlepších turistických príbehov. Newsletter vám poskytne náhľad na najdôležitejšie udalosti a témy, o ktorých sa písalo na portáli turistickeprice.hr

Vaša e-mailová adresa bude bezpečne uložená a použitá iba na účely stránky turistickeprice.hr a nebude poskytnutá ďalej tretím stranám.