V Žumberaku sa môžete prejsť Cestou kniežat

Advent v Chorvátsku

Návrat o tisíce rokov do minulosti s jedinečnými prírodnými zaujímavosťami prírodného parku Žumberak - Samoborsko gorje.

Ak vám ľahká prechádzka trvá len dve hodiny, „Zelený stroj času“ môžete sa vrátiť tisíce rokov do minulosti a spoznať jedinečné prírodné zaujímavosti, ktoré skrýva Prírodný park Žumberak - Samoborská vrchovina. Počnúc rokom Ekocentrum Budinjak„Cesta kniežat vedie cez niečo viac ako 4 kilometre prírody a ponúka pohľad na bohatú Budinjskú minulosť, v krajine, ktorú ľudia vytvárajú a udržiavajú tisíce rokov v súlade s prírodou.

Kruhová trasa je označená drevenými stĺpmi, na ktorých sú tabuľky s informáciami o smere pohybu a bodoch na trase a desať bodov ponúka desať rôznych a jedinečných príbehov: od zachovanej prírody a geologických fenoménov, ako sú rybníky, závrty, trávnaté porasty a jamy s názvom „Židovský dom“, až po archeologické nálezy zo staršej doby železnej a rímskej.

Zachytili sme iba časť príbehu z jednej z prvých staníc Princovho chodníka. Marko Trupkovič zaujímavým príbehom tejto trasy nás previedol certifikovaný sprievodca tlmočením a tréner…

https://www.facebook.com/1191049874336017/videos/246048186833760

Sú najatraktívnejšie staré hrobové mohyly-tumuli, nimi 140 ktoré sa nachádzajú na úpätí osád a valov zo staršej doby železnej. Našli sa v nich rôzne predmety z tej doby, od zbraní a šperkov až po predmety každodennej potreby, špeciálne miesto zaujíma nájdená bronzová prilba v kniežatskom mohyle ktorý dostal aj svoje meno „Typ Budinjak“.

V kniežacích mohylách je niekoľko hrobov, pričom kniežacie sú v strede a vedľa nich boli cenné nekrológy, ktoré svedčia nielen o dôležitosti zosnulého, ale aj o dôležitosti a bohatstve tejto oblasti v staroveku.

Zdroj: Samobor.hr

POSLEDNÉ VYDANIA

Prihláste sa na odber nášho newslettra

Týždenná dávka najlepších turistických príbehov. Newsletter vám poskytne náhľad na najdôležitejšie udalosti a témy, o ktorých sa písalo na portáli turistickeprice.hr

Vaša e-mailová adresa bude bezpečne uložená a použitá iba na účely stránky turistickeprice.hr a nebude poskytnutá ďalej tretím stranám.