Prehliadka prehliadky delfínov: Vedeli ste, že vo vodách Lošinj žije 200 delfínov skákavých?

V malebnej rybárskej dedine Veli Lošinj na juhu ostrova leží Modrý svet - inštitút pre morský výskum a ochranu. Nie je náhoda, že sa toto stredisko nachádza v Lošinji, pretože jeho vody sú domovom 200 delfínov skákavých, ktoré vždy potešia obyvateľov i návštevníkov ostrova.

Dobrí delfíni niekedy navštevujú zátoky Lošinj a pozdravia výletné člny a iné plavidlá, ale aby ste sa uistili, že ich naozaj uvidíte, usporiadal inštitút prehliadku pozerania delfínov. Na malom člne v spoločnosti kapitána sa vydáte na otvorené more hľadať delfíny maximálne na 3 hodiny. Ak ich nevidíte, máte možnosť ísť ešte raz zadarmo. Nielenže sa o týchto nádherných stvoreniach dozviete veľa, ale budete mať tiež príležitosť vidieť, ako by sa mali správať okolo seba.

Mimochodom, cieľom ústavu nie je iba výskum a ochrana mora a morských organizmov, ale aj vzdelávanie o potrebe zachovať morský ekosystém a ohrozené morské druhy. Preto je vzdelávací program jedným zo základných nástrojov, ktoré zdieľajú presné a vedecky podložené informácie o stave morského prostredia, ohrozených druhoch a súvisiacich činnostiach na ochranu morí. Program pre materské školy a školské skupiny sa neustále aktualizuje a v centre sa nachádzajú stále a dočasné výstavy, ako aj interaktívne prezentácie. Okrem toho stredisko organizuje workshopy a prednášky pre odborníkov a návštevníkov.

Okrem starostlivosti o delfíny sa Modrý svet stará aj o morské korytnačky, a tak v Centre obnovy morských korytnačiek v Mali Lošinj zranených resp. bolposkytuje odbornú pomoc zvieratám. Výskumná činnosť ústavu je zameraná aj na ďalšie veľké morské stavovce.

Môžete tiež prispieť k ochrane delfínov uplatnením prístupu k životnému prostrediu ohľaduplným k životnému prostrediu a podporou jeho ochrany. Môžete sa tiež zapojiť do programu „Adopcia delfínov“, osobne vo vzdelávacom centre Lošinj alebo prostredníctvom webovej stránky.  www.plavi-svijet.org

Na znak vďaky predstavuje Modrý svet ako prejav vďaky balíček Adopters a každoročný časopis Aquamarine a ako trvalú spomienku budete mať aj fotografiu delfína, ktorého ochrane ste pomohli. Môžete sa tiež prihlásiť ako dobrovoľník.

Pripojte sa k nám 1. júla 2020 a oslavujte s nami Deň delfínov ktorá sa koná v Veli Lošinj od roku 1993!

POSLEDNÉ VYDANIA

Prihláste sa na odber nášho newslettra

Najlepšie týždenná dávkabolsú to turistickí svedkovia. Newsletter umožňuje nahliadnuť do najdôležitejších udalostí a tém, o ktorých sa písalo na portáli turistickeprice.hr

Vaša e-mailová adresa bude bezpečne uložená a použitá iba na účely stránky turistickeprice.hr a nebude poskytnutá ďalej tretím stranám.