TURISTICKÝ FILM: Bakarova prechádzka históriou získala špeciálne uznanie

Turistický film"MEĎ - PRECHÁDZTE SA HISTÓRIOU“Od Krešimira Černeka sa medzinárodná porota 23. ročníka festivalu ITF'CRO rozhodla udeliť špeciálnu cenu.

Tohtoročný Interstas získal 412 turistických a propagačných filmov zo 147 krajín a bol nominovaný 178 filmov zo 63 krajín až 159 zo zahraničia a 19 z Chorvátska. Medzinárodná porota festivalu - 23. ITF'CRO, udelila celk 29 autorov, filmov, producentov zo 17 krajín.

Film Krešimira Černeka ukazuje Bakarove turistické tromfy cez podujatie „Prechádzka históriou – meď na vrchole“. Audiovizuálny materiál trvá spolu tri minúty a bol vyrobený pre CK Mesta Bakar ako promo materiál pre domáci a zahraničný turistický trh.

- Zábery z prechádzky históriou Bakar vznikli z tohtoročného Margarétinho letu do Bakaru, ktorý tento rok zažil niečo iné, a teda zaujímavejšie vydanie. Materiál bol nahrávaný technikou spomaleného pohybu a použité boli aj letecké materiály. Meď je vždy skvelou kulisou pre inšpiráciu a nahrávanie, o tom niet pochýb. V mene celého tímu by som sa chcel poďakovať za prejavenú dôveru CK mesta Bakar, teda Sonji Jelušić Marić, ako aj primátorovi mesta Bakar. Zdá sa, že sme všetci spoločne vytvorili nezvyčajný materiál a prinavrátili starému mestu jeho malú nádheru, povedal Černek, dodáva, že spokojnosť je o to väčšia, že konkurencia na známom turistickom festivale bola obrovská. Pomáhali pri tvorbe promo filmu Siniša Barčić, ako kameraman a Fabián Černek ako scenárista.

vzhľad
Z vrchu meď
Foto: Miljenko Šegulja

AJ TRI POĎAKOVANIE MEDI

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom ukončenie celého podujatia odovzdávaním medzinárodných turistických a filmových/festivalových cien Laureáti 2020, ktorý sa mal konať v dňoch 11.-13. novembra 2020 v meste Solin bol preložený na priaznivejší termín.

Pripomeňme, že Bakar sa na tohtoročnom Interstase blysol až 3 získanými oceneniami: Špeciálne uznanie Interstas 2020. udelil primátorovi mesta Bakar pánovi Tomislavovi Klarićovi, Golden Interstas 2020 za excelentnú prácu CK mesta Bakar a cenu festivalu Špeciálne uznanie 23. ročníka ITF'CRO 2020. za turistický propagačný film „BAKAR – PRECHÁDZKA HISTÓRIOU“, réžia Krešimir Černek z produkčnej spoločnosti Creative Media.

POSLEDNÉ VYDANIA

Prihláste sa na odber nášho newslettra

Najlepšie týždenná dávkabolsú to turistickí svedkovia. Newsletter umožňuje nahliadnuť do najdôležitejších udalostí a tém, o ktorých sa písalo na portáli turistickeprice.hr

Vaša e-mailová adresa bude bezpečne uložená a použitá iba na účely stránky turistickeprice.hr a nebude poskytnutá ďalej tretím stranám.