Skrivene tajne Plitvičkih jezera: Špilja Šupljara i Karlovci stari preko 160 milijuna godina

Područje Plitvičkih jezera građeno je od karbonatnih stijena uglavnom vapnenaca i dolomita koje potječu iz razdoblja mezozoika. Na njima se razvio krški reljef bogat površinskim i podzemnim reljefnim oblicima. Neke ćete vidjeti dok se vozite automobilom ili šećete stazama u Parku, ali velik broj ih je skriven u podzemlju, još uvijek neotkriven i neistražen.

Nacionalni park Plitvička jezera, šupljara karlovci

Krški reljef prvenstveno se veže uz karbonatne stijene zbog njihove izrazite podložnosti kemijskom i mehaničkom trošenju. Tu je i utjecaj tektonike gdje nastaju rasjedi, bore i pukotine. Voda obogaćena ugljikovim dioksidom prodire kroz pukotine karbonatne podloge pri tome je otapajući i stvarajući različite površinske oblike poput škrapa, vrtača, krških polja, kamenica, kukova, tornjeva i stupova, ali i podzemne oblike atraktivne jame, spilje i kaverne.

Špilja Šupljara

Procjeđivanjem vode kroz raspucanu površinu otapala se vapnenačka stijena. Pritom su se proširivale podzemne pukotine i stvarali kanali. Urezivanje kanjona Donjih jezera i povećanje podzemnih šupljina ispod jedne vrtače smještene na rubnom dijelu kanjona, doveli su do nestabilnosti i urušavanja dna vrtače odnosno svoda špilje. Pritom se otvorio pristup skrivenim prostorima i prolaz prema današnjem jezeru Kaluđerovac.

Vertikalan prolaz koji je prohodan povezuje bočne kanale i dvorane. Dvije dvorane otvorene prema prolazu, vrlo su jednostavne, uglavnom bez ili s vrlo malo špiljskih ukrasa. U dvoranama u najdužem bočnom kanalu razvijeni su uglavnom gomoljasti oblici.

Karlovci

U sjeverozapadnom području parka u blizini prašume Čorkova uvala nalazi se zanimljiv geomorfološki lokalitet Karlovci. Možete ga vidjeti ako prolazite dijelom planinarske staze kroz Čorkovu uvalu. Radi se o blokovima stijena koji stoje vertikalno i različitih su oblika i dimenzija. Izgledaju kao da su tamo doneseni. Takve krške forme nastaju kao posljedica selektivnog otapanja u čvršćim stijenama otpornijim na kemijsko trošenje od okolnih stijena. Kemijski otporne stijene, dolomiti tako ostaju stršati dok su vapnenci istrošeni.

Područje Karlovaca izgrađeno je od sedimentnih karbonatnih stijena, vapnenih dolomita i čistih dolomita, taloženih tijekom razdoblja gornje jure, prije otprilike 160 milijuna godina.

Foto: Nacionalni park Plitvička jezera

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.