Marinko Brkić

Publicist in turistični strokovnjak, znanstvenik s področja destinacijskega upravljanja in trženja, akademski podjetnik s številnimi realiziranimi, a še več začetih konceptualnih projektov v turizmu in trajnostnem razvoju ... (čakanje na boljše dni ..) Aktualni projekt AKADEMSKI TURISTIČNI GASTRO KLUB (KLASTER) SV JURE in socialno podjetništvo z dejavnostmi Združenja hrvaških veteranov DR DALMATIAN STONE