Pogoji uporabe

Dobrodošli na portalu v lasti Obrta Jukića, ki se ukvarja z oglaševanjem in storitvami. Obrt Jukić vam omogoča uporabo storitev in vsebin svojih portalov, kar je urejeno s temi pogoji uporabe. Pogoji uporabe veljajo za vso vsebino in storitve na domenah in poddomenah, ki so v lasti, solastništvu ali partnerstvu Obrte Jukić (v nadaljevanju Storitve in portali).

Z uporabo storitev in portala se šteje, da so uporabniki ves čas seznanjeni s temi pogoji uporabe in jih v celoti razumejo in sprejemajo, vključno z določbami glede piškotkov.

Obveznosti uporabnikov pri uporabi storitev in portala

Obrt Jukić ne nadzoruje vsebin, ki jih izmenjujejo obiskovalci, in ne more jamčiti za njihovo točnost, izvor ali kakovost.

Obrt Jukić na noben način ne bo odgovoren za materialno ali nematerialno izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo portala in storitev.

Da bi zagotovili brezplačno in nemoteno uporabo portala in storitev, so ti postopki nesprejemljivi in ​​strogo prepovedani:

  • objavljanje, pošiljanje in izmenjavo vsebine, ki krši obstoječe hrvaške in / ali mednarodne zakone, žaljive, vulgarne, grozeče, rasistične ali šovinistične in na kakršen koli drug način škodljive,
  • objavljanje, pošiljanje, izmenjava in posredovanje informacij, za katere obiskovalec ve, ali jih domneva, da so neresnične in katerih uporaba lahko škoduje drugim uporabnikom,
  • lažno zastopanje, tj. zastopanje v imenu druge pravne ali fizične osebe,
  • manipuliranje z identifikatorji za prikrivanje izvora vsebine, objavljene ali poslane prek storitev,
  • objavljanje, pošiljanje in izmenjava avtorsko zaščitenih vsebin,
  • objavljanje, pošiljanje in izmenjava nezaželene vsebine uporabnikom brez njihovega soglasja ali zahteve, kot so promocijski materiali, oglasna sporočila, "neželena pošta", verižna pisma, promocijski in reklamni materiali, ki vsebujejo lažne informacije, zavajajoče trditve ali trditve,
  • zavestno objavljanje, pošiljanje in izmenjava vsebine, ki vsebuje viruse ali podobne računalniške datoteke ali programe, namenjene uničenju ali omejevanju delovanja katere koli računalniške programske opreme in / ali strojne in telekomunikacijske opreme,
  • zbiranje, shranjevanje in objavljanje osebnih podatkov drugih uporabnikov.
  • Obrt Jukić si pridržuje pravico, da na podlagi lastne ocene in brez predhodnega obvestila odstrani vsebino, za katero meni, da je neprimerna ali v neskladju s temi pogoji uporabe.

Obrt Jukić si pridržuje pravico do ukinitve uporabniškega računa brez predhodnega obvestila v primeru nepooblaščene uporabe ali kršitve teh pogojev uporabe.

S sprejemom teh pogojev uporabe uporabnik sprejema in se strinja, da bodo storitve in portali vključevali oglase, različna obvestila, skrbniška sporočila in podobna sporočila.

avtorske pravice

Vsebina portalov in storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami. Spreminjanje, izposoja, prodaja ali distribucija takšnih vsebin je možno le s predhodnim dovoljenjem obrti Jukić ali lastnika vsebine.

Če uporabnik meni, da je na portalu prišlo do kršitve avtorskih pravic, je dolžan obrtu Jukiću sporočiti na naslov: mirjam@turistickeprice.hr

Registracija uporabnikov in obiskovalcev portala

Z registracijo za storitve uporabnik prejme informacije o uporabniškem računu - uporabniško ime in geslo.

Uporabnik je dolžan hraniti podatke na uporabniškem računu in je v celoti odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa.

Po zaključku registracije uporabnik prevzame odgovornost za vse dejavnosti, ki jih povzroči uporaba storitev.

Craft Jukić nima dostopa do uporabniških gesel, tajnih vprašanj in odgovorov. Za identifikacijo pri zagotavljanju pomoči uporabnikom lahko Obrt Jukić zahteva e-poštni naslov uporabnika.

Zaščita zasebnosti in zaupnost podatkov

Obrt Jukić spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in obiskovalcev portala. Vsi podatki iz postopka registracije in drugi podatki o uporabnikih se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili zbrani.

Obrt Jukić jih v nobenem primeru ne bo dal na voljo tretji osebi, razen v primeru, ko je takšna obveznost urejena z zakonom.

V namen bolPiškotke uporabljamo za pravilno delovanje portalov in storitev ter vse funkcionalnosti.

Piškotek je informacija, ki jo v vašem računalniku shrani spletno mesto, ki ga obiščete. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in konfigurirate v vašem internetnem brskalniku. Z uporabo portala in storitev soglašate s shranjevanjem piškotkov v vašem računalniku.

Povezave do drugih spletnih mest

Nekatere povezave na portalih in storitvah vodijo do spletnih mest in storitev, ki niso v lasti ali pod nadzorom obrti Jukić. Obrt Jukić ni odgovoren za vsebino teh strani.

Oglasi na portalih

Podrobna pravila, pogoje in načine oglaševanja na portalih in storitvah najdete na tržni strani Obrt Jukić

Vsebina portala

Pogledi, izraženi v avtorjevih kolumnah, blogih in komentarjih, ne odražajo stališč uredništva portala, torej Jukićeve obrti, ampak so osebni pogledi avtorjev posameznih kolumn, blogov in komentarjev.

Obrt Jukić ni lastnik vsebin, ki jih obiskovalci objavljajo ali izmenjujejo na portalih in v njegovih storitvah. Obrt Jukić si pridržuje pravico, da nekatere od teh vsebin uporabi v promocijske namene Storitev, znotraj katerih je vsebina objavljena.

Javno dostopna vsebina je vsa vsebina, ki je na voljo vsem obiskovalcem portala in storitev.

Vsa samoiniciativna gradiva, zlasti fotografije, video vaje, besedila in drugi podobni materiali, ali druga avtorska dela (v nadaljnjem besedilu: gradiva) so lahko enkrat ali večkrat brez časovne omejitve, vendar jih ni treba objaviti na portalih in v storitvah Obrt Jukić. Pošiljatelji Materialov se strinjajo, da za oddane Materiale ne plačajo nobene provizije. Vse osebe, ki gradivo predložijo na lastno pobudo, s polno kazensko in materialno odgovornostjo jamčijo, da predstavlja njihovo izključno lastnino in da zanj zahtevajo avtorske pravice. Craft Jukić spoštuje intelektualno lastnino in avtorske pravice drugih in na tej podlagi enako zahteva od vseh, s katerimi vstopa v kakršno koli razmerje v zvezi z Materiali, ki so zaščiteni s pozitivnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo zaščito avtorskih pravic in intelektualne lastnine, ter samoiniciativno oddaja gradiva izraža popolno materialno in kazensko odgovornost privolitev v zgoraj navedena stališča.

Spremembe vsebine portala in storitev

Obrt Jukić si pridržuje pravico do spremembe, preklica (začasne in trajne) katere koli vsebine na portalih in storitvah brez predhodnega obvestila. Obrt Jukić ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi teh sprememb.

Ukinitev in prepoved uporabe storitev in portala

Obrt Jukić si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila in obrazložitve prekine ali zavrne možnost uporabe vašega uporabniškega računa in / ali ene ali več storitev, za katere ste registrirani.

Obrt Jukić ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi ukinitve uporabniškega računa.

Spremembe pogojev uporabe

Obrt Jukić si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje uporabe in ne bo odgovoren za morebitne posledice takšnih sprememb. Spremembe začnejo veljati z objavo na portalih ali v storitvah obrti Jukić.