Marinko Brkić

Publicist och turistexpert, vetenskapsman inom området destinationsförvaltning och marknadsföring, akademisk entreprenör med ett antal realiserade men ännu mer startade konceptuella projekt inom turism och hållbar utveckling ... (som väntar bolär dagen ..) Aktuellt projekt AKADEMISK TURIST GASTROKLUBB (KLUSTER) SV JURE och socialt entreprenörskap genom verksamheten i Association of Croatian Veterans DR DALMATIAN STONE