Rujana Lukač

Rujana Lukač har besökt över 40 världsdestinationer och genom bloggar beskriver hon sina erfarenheter och personliga berättelser som kan vara intressanta för läsarna. Genom sin förstahandsupplevelse kommer han att skriva om många andra intressanta ämnen från turistvärlden, som kan tillämpas i vårt land.