Tomislav Beronic

Berättelser om Frankopaner, prinsar och prinsessor, deras gods och städer, gamla slott och fort, kloster och kyrkor de byggt, vägarna de gick, striderna de utkämpade och livet de levde genom sex århundraden, uppmuntrar mig ständigt att resa, forska och de skrifter jag vill dela med dig som resenär och författare.