Plitvicesjöarna har funnits på UNESCO:s lista i 44 år

Plitvicesjöarnas nationalpark är idag det 44:e året sedan dess registrering UNESCO: s världsarvslista. Detta betydelsefulla ögonblick hände 26 oktober 1979. Vid det tillfället har världsarvskommittén (Världsarvskommittén - WHC) nominerade Plitvicesjöarnas nationalpark att inkludera detta område på världsarvslistan som då det enda naturarvet.

Nationalparken Plitvice Lakes
Foto: Plitvice Lakes National Park

Det är viktigt att notera att detta införande av nationalparken i listan hände flera år efter antagandet Konvention om skydd av världens kultur- och naturarv (1972), och bara ett år efter den första inskrivningen inom kultur- och naturarvet. Yellowstone National Park och Galápagosöarna skrevs nämligen som naturarv vid den tiden. Redan 1976 hade konventionen ratificerats av 24 länder, medan antalet nådde 2017 länder som undertecknade 193.

En av de viktigaste övervägandena och skälen för antagandet av konventionen var påståendet hur försämringen eller försvinnandet av någon del av kultur- eller naturarvet utgör en skadlig utarmning av arvet från alla världens nationer. UNESCO Världsarv består av Världskulturarv i Världs naturarv.

Vad är världsarvslistan?

Områden som är inskrivna på världsarvslistan måste vara från unika universella värden (Enastående universellt värde). Detta innebär att varje område måste motivera detta värde med ett minimum ett av totalt 10 kriterier. Fram till 2004 var kriterierna uppdelade i sex kulturella och fyra naturliga kriterier. Efter översynen av de operativa riktlinjerna för genomförandet av världsarvskonventionen slogs alla tio kriterierna samman. Varje kriterium har sin egen beskrivning, och dagens områden bör säkert uppfylla minst ett av de listade kriterierna, även om de ofta innehåller fler av dem.

Nationalparken Plitvice Lakes
Foto: Plitvice Lakes National Park

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur - UNESCO) fick ett förslag att nominera Plitvice Lakes National Park till världsarvslistan i april 1979.

Områdets beskrivning, historiska egenskaper, geologiska särdrag och den viktigaste delen av dokumentet, förklaringen till införandet på världsarvslistan, sammanställdes på uppdrag av Plitvice Lakes National Park av Aleksandar Brnek-Kostić i samarbete med ingenjör Stahan från Republic Institute for Nature Protection i Zagreb. Genom att beskriva travertinbarriärerna som blockerar floddalen, de biologiska och ekologiska förhållandena som krävs för tillväxten av travertinbarriärer, lägger författarna också till välbevarade skogar och en mängd fauna till beskrivningen av särdrag.

Foto: Plitvice Lakes National Park

Nomineringsförslaget åtföljdes av olika geologiska, pedologiska, fotocenologiska kartor, sjöns längdprofil och fotodokumentation. Som det fortfarande är vanligt idag när vi reviderar förslag om inskrivning på världsarvslistan, lämnas yttrandet om förslaget International Union for Conservation of Nature (Internationella naturvårdsunionen - IUCN).

Plitvicesjöarna ingår i UNESCO-listan

Det drogs slutsatsen att nationalparken Plitvicesjöarna bör ingå i världsarvslistan främst för att "ostörd bildning av tuff" som formar landskapets karaktär och det hydrologiska systemet. Denna process överensstämmer helt med kriteriet för den kontinuerliga utvecklingen av växt- och djursamhällen, terrestriska former och marina och sötvattenförekomster. Som sekundära skäl till listan lyfter IUCN fram ett kriterium som omfattar interaktioner mellan människan och hans naturlandskap och som exceptionella kombinationer av naturliga och kulturella element.

Stadga om inskriptionen av Plitvice Lakes National Park på världsarvslistan

I den nya förvaltningsplanen bestämdes att växelverkan mellan vatten, luft, geologiskt substrat och organismer, och tack vare speciella fysikalisk-kemiska och biologiska förhållanden, möjliggjorde bildandet av tufa, som skapade ett antal sjöar, barriärer och vattenfall genom uppdämning av vattendrag. Helheten av dessa processer och deras unika ekologi och områdets exceptionella skönhet utgör unikt universellt värde.  

Visionen om denna största och äldsta nationalpark innebär en framtid där nationalparken fortfarande är kvar UNESCO: s världsarvslista. Detta inkluderar förvisso bevarandet av ett unikt universellt värde och de kriterier som används för att beskriva det. För närvarande och under de kommande åren är det nödvändigt att förstå betydelsen av Plitvicesjöarna, inte bara som ett naturarv av exceptionell betydelse för Kroatien, utan som ett arv som är viktigt för hela världen.

Plattan installerades 2006

Plattan som placerades 2006 vittnar om utnämningen av Plitvicesjöarna som ett UNESCO: s världsnaturarv. Det är också en påminnelse till många besökare om hur viktigt området de besöker är, där de kommer att möta fascinerande scener av vatten, vattenfall, sjöar och skogar.

Källa: 70 BERÄTTELSER I 70 ÅR PLITVICE LAKES NATIONAL PARK

SENASTE UTSLÄPPEN

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

En veckodos av de bästa reseberättelserna. Nyhetsbrevet ger dig en inblick i de viktigaste händelserna och ämnena som skrevs om på turistickeprice.hr-portalen

Din e-postadress lagras säkert och används endast för webbplatsens turistickeprice.hr och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.