Četiri vlažna staništa Hrvatske na Ramsarskom popisu

Na temu “Vlažna staništa i voda” 2. veljače obilježen je Svjetski dan vlažnih staništa. Na ovaj dan u Iranu je 1971. godine potpisana Ramsarska konvencija. Ona obavezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa. Inače, ovu konvenciju dosad je potpisala 171 država, a jedna od potpisnica je i Hrvatska. Na Ramsarkom popisu upisani su Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, Posebni rezervat Crna Mlaka i Donji tok rijeke Neretve.

Cijeli svijet suočava se s rastućom krizom nedostatka slatke vode koja predstavlja veliku prijetnju cijelom čovječanstvu i našem planetu. Ovogodišnjom temom posebna se pozornost daje močvarama kao izvoru slatke vode te se potiču akcije obnavljanja i zaustavljanja njihovog gubitka. Nedovoljno smo svjesni kako upravo vlažna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Upravo u ovim staništima nalazimo više od 40 % vrsta biljaka i životinja, no to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu.

Zastrašujuć je podatak kako je u posljednjih 50 godina izgubljeno 50% svih vlažnih staništa u svijetu. Situacija je tim gora što upravo vlažna staništa imaju velik značaj u prilagodbi na klimatske promjene. Tome dodajmo kako je iznimna važnost vlažnih staništa u obrani od poplava. Važna su i za obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata te pročišćavanje vode.

Vlažna staništa Nacionalnog parka Plitvička jezera

Najveći udio površine našeg Nacionalnog parka Plitvička jezera prekriven je šumom. Značajne površine zauzimaju i travnjačke površine, a vodena staništa, iako iznimno važna za očuvanje bioraznolikosti, površinom su najmanja. Površinske vode odnosno kaskadno formirana jezera čine 1% površine Parka.

Vodena staništa Parka djele se na jezera, vodene tokove i sedrene barijere. Svi oni predstavljaju Natura 2000 ciljne stanišne tipove za Park. Osim njih, za očuvanje bioraznolikosti izrazito su važna i njihova rubna područja i poluprirodna staništa bogata vodom, kao što su zamočvareni lokaliteti te lokve i bunari.

Izvor i naslovna fotografija: Nacionalni park Plitvička jezera

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.