Znate li što znači “Tali-me-domanda-come-sto-che-mai-co-teto-del-be-che-ho”?

Legenda kaže da je Vodnjan nastao tako da se udružilo sedam rimskih villa rustica unutar agera Colonia Julia Pola. U rimsko su ga vrijeme zvali Praedium Athenianum, pa Vicus Attinianum ili Adinianum, a u srednjem se vijeku ime premetnulo u Diniano – Dignano. Kažu da je za hrvatski naziv zaslužno okolno seosko stanovništvo koje je, noseći svoje plodove na vodnjansku tržnicu, govorilo da idu “vo Dinjane”.

U srednjem se vijeku ovdje gradi kaštel koji je bio smješten na današnjem Narodnom trgu (Piazza del Popolo). Kaštel je bio nepravilnog oblika, s tri porte: jedna je izlazila na današnju Trgovačku ulicu – Via Merceria, odnosno dućane sitne robe, druga na Kontradu Forno grande prema čuvenim velikim krušnim pećima mletačkog doba , a treća na spoj dviju kontrada – Portarol i kontradu prema katedrali.

Kaštel je porušen 1806., a klesanim kamenom s kaštela popločavale su se okolne ulice. Upravo te vodnjanske ulice skrivaju bisere arhitekture izgrađene u stilu venecijanske gotike i baroka koje valja bolje upoznat.

Današnji Narodni trg obiluje veličanstvenim građevinama. Dovoljno je zavrtjeti se i imate što vidjeti. Osim Gradske palače, izgrađene 1910. godine, s pročeljem u neogotičkom venecijanskom stilu, oslikanom freskama tršćanskoga slikara Pietra Lucana, tu možete vidjeti i kuće Davanzo, Bembo i Benussi, te palaču Bradamante.

Palača Bradamante je tijekom stoljeća imala razne, gotovo nevjerojatne funkcije: bila je Venecijanska loža, gradsko skladište za žitarice (fontik), sjedište podestata (načelnika), gradski arhiv, sanitarni ured, gospodski stan općinskog poglavara, zatvor, kazalište, centar za regrutaciju, Carski Komesarijat i Kraljevski Sud. Kasnije je postala stambena zgrada, te naposljetku sjedište Zajednice Talijana Vodnjana.

Fasada palače je baroknoga stila, s uklesanim figurama lica, a prozori su joj bogato ukrašeni motivima u obliku školjaka, uklesanim parapetima i elegantnom triforom s lijepom kamenom ogradom. Fasadu krasi i grb Vodnjana, koji je ranije resio venecijanski dvorac srušen 1808. godine kako bi se dobio prostor za današnji veliki trg. Jedinstvenost palače je i veliki sat postavljen 1814. godine na otvoru u potkrovlju. I prvobitni je sat bio preuzet sa srušenog venecijanskog dvorca, ali je zbog čestih kvarova zamijenjen novim koji je izrađen u Beču 1877. godine.

U predvorju palače Bradamante je postavljena stalna zbirka grbova gradskih Rektora i uglednih obitelji Vodnjana, na katu je bogata biblioteka s oko 2000 svezaka, dok su na ostalim katovima društvene prostorije za razne aktivnosti Zajednice Talijana.

Kuća Benussi gotička je zgrada smještena na južnom uglu Gradskoga trga. Prozore joj krasi tipični zašiljeni gotički luk, a izvorno je pročelje popravljano u 19. stoljeću, kada je zamijenjen i nadvratnik glavnog ulaza koji tada ugrađen u zid kuće. Na starom je nadvratniku uklesan natpis na vodnjanskom dijalektu iz 1448. godine, koji kaže: Tali-me-domanda-come-sto-che-mai-co-teto-del-be-che-ho. Šaljiv je to natpis kojim se vlasnik kuće obraća prolaznicima govoreći: „Hvala na pitanju, dobro sam!

Malo dalje nalazi se palača Bettica sagrađena je u 14. stoljeću. Nakon što je stotinama godina bila dom plemenite obitelji Bettica, danas se u njoj smjestio muzej grada Vodnjana. Palača je u posjed obitelji Bettica došla u 16. stoljeću. Prije nego što su se nastanili u ovoj palači, boravili su u drugim vodnjanskim palačama, a njih još i danas krasi grb obitelji s biljkom betonikom, odnosno ljekovitom bukvicom.

Od druge polovice 19. do početka 20. stoljeća zgrada je često mijenjala vlasnika i bila je izložena brojnim pregradnjama i djelomičnim prenamjenama. Tridesetih godina prošloga stoljeća potomak obitelji Bettica otkupljuje dio palače, a zgrada tada biva proglašena zaštićenim spomenikom kulture.

Nakon dugogodišnje restauracije i adaptacije, u palači je otvoren muzej Vodnjana u kojem je predstavljena materijalna povijest grada. U prizemlju su izloženi arheološki nalazi pronađeni u ranosrednjovjekovnim sakralnim objektima, a na prvom je katu vrijedna zbirka slika koju je u Veneciji sakupio slikar Gaetano Gresler i ostavio Gradu Vodnjanu 1818. godine. Drugi je kat posvećen samoj palači, odnosno njezinoj povijesti i tijeku radova na restauraciji, prilikom koje su na drugom katu otkriveni ostaci renesansnog zidnog oslika.

Palača Portarol, poznata i pod nazivom Castelletto, gotička je građevina u povijesnoj jezgri Vodnjana. Vjeruje se da ova palača potječe iz venecijanskog razdoblja, a nedavno je obnovljena u suradnji s Republikom Italijom, te stavljena u funkciju kulturnih znamenitosti, otvorena za javnost i za održavanje raznih manifestacija. Danas se u njoj nalazi sjedište Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan, kao i niz raznih kulturnih i društvenih sadržaja.

Tijekom 19. i 20. stoljeća, u rubnim dijelovima grada pojavljuju se gospodarski i industrijski pogoni. Vila Francesca u kojoj je obitelj Sottocorona uzgajala dudov svilac, zatim električna centrala Pietra Marchesija, poljoprivredna škola Angela Cecona i željeznička postaja.

Foto: TZ Vodnjan

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.