Ekološka mreža Natura 2000 obilježava 30 godina postojanja

Natura 2000 najveća je koordinirana ekološka mreža na svijetu; ustanovljena je s ciljem očuvanja ključnih vrsta i staništa, a ove godine obilježava se 30 godina njezina postojanja.

U svibnju 1992. godine vlade Europske Zajednice usvojile su zakone koji su osmišljeni kako bi se zaštitila najozbiljnije ugrožena staništa i vrste diljem Europe, a Hrvatska je dijelom mreže postala pristupanjem Europskoj uniji.

Ova se ekološka mreža sastoji od 27 000 područja koja štite više od 2 000 vrsta i staništa. Natura 2000 obuhvaća oko 18% teritorija u zemljama Europske unije. Trenutno je 13% šumskog područja EU određeno kao dio Nature 2000. Najveća zaštićena područja su u Švedskoj i Finskoj, a najveći postotak zaštićenih područja imaju Slovenija i Bugarska. Samo 1% prirode u EU je netaknuta priroda. Mreža Natura 2000 proizvod je višegodišnjeg predanog rada i suradnje velikog broja javnih i privatnih tijela, kao i različitih dioničkih skupina i pojedinaca na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 36,67 % kopnenog teritorija, 16, 26% teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda RH, odnosno 29,34% ukupne površine Hrvatske.

Među 27 država članica EU, Slovenija ima najveću površinu kopna pod Naturom – čak 38% – a Hrvatska je na 2. mjestu sa 37%.

Ekološku mrežu Natura 2000 u Hrvatskoj čine područja očuvanja značajna za ptice i njihova staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, osobito močvarna područja od međunarodne važnosti. Mreža obuhvaća i područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Za te se vrste odnosno staništa smatra da su od europske važnosti jer su ugrožene, ranjive, rijetke, endemske ili predstavljaju izvanredne primjere tipičnih karakteristika jedne od europskih devet biogeografskih regija ili više njih.

Više informacija o područjima Hrvatske uključenima u mrežu Natura 2000 možete saznati ovdje.

Naslovna fotografija: Marijana Cukrov/ Nacionalni park Krka

POSLJEDNJE OBJAVE

Prijavite se na naš newsletter

Tjedna doza najboljih turističkih priča. Newsletter vam daje uvid u najvažnija događanja i teme o kojima se pisalo na portalu turistickeprice.hr

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu stranice turistickeprice.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.